Skład osobowy

dr inż. Aleksander Burd, pok. 269; burd@ise.pw.edu.pl
Technika analogowa i impulsowa, generatory impulsowe i generatory LC, metastabilność przerzutników

dr inż. Katarzyna Opalska, pok. 214; k.opalska@ise.pw.edu.pl
Modelowanie szybkich elementów i układów, algorytmy optymalizacji pomiarów, aparatura pomiarowa

mgr inż. Wiktor Porakowski, pok. 269; w.porakowski@elka.pw.edu.pl
Technika analogowa, fotoakustyka

mgr inż. Maciej Radtke, pok. 270; m.radtke@elka.pw.edu.pl
Technika analogowa i impulsowa

prof. dr hab. inż. Tomasz Starecki (kierownik zespołu), pok. 268; t.starecki@elka.pw.edu.pl
Fotoakustyka, technika cyfrowa (m.in. systemy wbudowane, FPGA), aparatura elektroniczna, zarządzanie projektami