Publikacje

Podstawowym nurtem działalności naukowej zespołu są badania w zakresie szybkich układów impulsowych i fotoakustyki. Poniżej przedstawiono wybrane publikacje zespołu z ostatniego okresu.

2015

2014

2013

 • K. Opalska, Efficient MATLAB simulation of the brusselatorProc. SPIE vol. 8903 (2013)
 • K. Opalska, L. OpalskiRemarks on parallel computations in MATLAB environmentProc. SPIE vol. 8903 (2013)
 • T. Starecki, Sposób wykonywania pomiarów fotoakustycznych, patent PL 214642 (B1)
 • T. Starecki, Sposób detekcji fotoakustycznej, patent PL 214326 (B1)
 • T. Starecki, Komora fotoakustyczna, patent PL 214327 (B1)

2012

2011

 • M. Actis, …, M. Suchenek, et al., Design concepts for the Cherenkov Telescope Array CTA: an advanced facility for ground-based high-energy gamma-ray astronomy  Experimental Astronomy vol. 32 (2011), pp 193-316
 • T. Starecki,  Zarządzanie projektami dla inżynierów; Wydawnictwo BTC 2011
 • M. Suchenek, Analiza wpływu stożkowych połączeń kanał-wnęka na parametry fotoakustycznych komór Helmholtza (praca doktorska)
 • M. Suchenek, T. Starecki, Pulse measurements of the frequency response of a photoacoustic cell  Int. J. Thermophys. vol. 32 (2011), pp. 893-900
 • M. Suchenek, Influence of the duct shape on the Q-factor of a photoacoustic Helmholtz resonator  Int. J. Thermophys. vol. 32 (2011), pp. 886-892
 • A. Burd, Non-noise instabilities in oscilloscope trigger circuitsMeas. Sci. Technol. vol. 22 (2011), p. 045904
 • K. Opalska, TDR-oriented Behavioral Modeling of Reflected Pulse in DSL LineProc. SPIE vol. 8008 (2011)
 • T. Starecki, Urządzenie do modulacji wiązek światła, patent PL 208209 (B1)
 • T. Starecki, Przedwzmacniacz do mikrofonów pojemnościowych, patent PL 209433 (B1)
 • T. Starecki, Sposób i urządzenie do detekcji synchronicznej z rejestracją kształtu sygnału, patent PL 209465 (B1)
 • T. Starecki, Sposób i urządzenie do detekcji fotoakustycznej, patent PL 209466 (B1)
 • T. Starecki, Fotoakustyczna komora pomiarowa, patent PL 210128 (B1)

2010

2009

 • T. Starecki,  Wybrane aspekty optymalizacji przyrządów fotoakustycznych; Wydawnictwo BTC 2009
 • K. Opalska, A. Burd, Komputerowo sterowane urządzenie do impulsowego badania symetrycznych linii przesyłowych, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania 8/2009 p. 133-137
 • M. Suchenek, T. Starecki, T. Borowski, Fotoakustyczne badanie materiałów piezoelektrycznych, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania 8/2009 p. 296-298
 • T. Starecki, Stroboskopowa rejestracja sygnałów fotoakustycznych, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania 8/2009 p. 130-133
 • M. Suchenek, Picosecond resolution programmable delay lineMeas. Sci. Technol. vol. 20 (2009) p. 117005

2008

 • K. Opalska, A. Burd, Influence of skin-effect on TDR-based diagnosis of transmission line XXII IEEE-SPIE Symposium on Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments, Wilga 2008; Proc. SPIE vol. 7124.
 • K. Opalska, A. Burd, T. Owczarek, Low cost TDR unit for evaluation of transmission lines XXII IEEE-SPIE Symposium on Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments, Wilga 2008; Proc. SPIE vol. 7124.
 • T. Starecki, Optimization of the duty factor of semiconductor light sources used in photoacoustics 13th Winter Workshop on Photoacoustics and Thermal Waves Methods, Wisła 2008; Acta Physica Polonica A vol. 114, no. 6A, pp. A205-A210
 • T. Starecki, Influence of external acoustic noise on the operation of an open photoacoustic Helmholtz cell 13th Winter Workshop on Photoacoustics and Thermal Waves Methods, Wisła 2008; Acta Physica Polonica A vol. 114, no. 6A, pp. A199-A204
 • T. Starecki, Windowless open photoacoustic Helmholtz cell 13th Winter Workshop on Photoacoustics and Thermal Waves Methods, Wisła 2008; Acta Physica Polonica A vol. 114, no. 6A, pp. A211-A215
 • K. Opalska, A. Burd, TDR-based examination of DSL transmission line  Electronics and Telecommunications Quarterly, 54, no 3, pp. 357-366
 • K. Opalska, A. Burd, T. Owczarek,  Time-domain reflectometry module for DSL analyzer  Electronics and Telecommunications Quarterly, 54, no 3, pp. 367-375

2007

 • T. Borowski, T. Starecki, Photoacoustic signal generation based on self-oscillation method 14th International Conference on Photoacoustic and Photothermal Phenomena, Cairo 2007; The European Physical Journal Special Topics vol. 153, no. 1, pp. 439-441
 • T. Starecki, Simultaneous photoacoustic detection of multiple compounds based on orthogonal functions stimulation 14th International Conference on Photoacoustic and Photothermal Phenomena, Cairo 2007; The European Physical Journal Special Topics vol. 153, no. 1, pp. 435-437
 • T.Borowski, T. Starecki, Influence of the light intensity on the operation of the self-oscillation photoacoustic setup 12th Winter Workshop on Photoacoustics and Thermal Waves Methods, Wisła 2007; The European Physical Journal Special Topics vol. 154, no. 1, pp. 319-323
 • T. Starecki, Simultaneous multiple synchronous detection in photoacoustic measurements 12th Winter Workshop on Photoacoustics and Thermal Waves Methods, Wisła 2007; The European Physical Journal Special Topics vol. 154, no. 1, pp. 363-367
 • T. Starecki, Loss-improved electroacoustical modeling of small Helmholtz resonators The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 122, Issue 4, October 2007, pp. 2118-2123
 • Mariusz Suchenek, Comparison of photoacoustic Helmholtz resonator models XX IEEE-SPIE Symposium on Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments, Wilga 2007; Proc. SPIE Vol. 6937
 • Katarzyna Opalska, Stefan Misiaszek A pulser with inverted microstrip line for time-domain reflectometry XX IEEE-SPIE Symposium on Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments, Wilga 2007; Proc. SPIE Vol. 6937
 • Aleksander Burd, Katarzyna Opalska, Low cost trigger circuit for sampling oscilloscope XX IEEE-SPIE Symposium on Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments, Wilga 2007; Proc. SPIE Vol. 6937
 • Tomasz Starecki, Tomasz Owczarek, Comparison of FFT and LMS applied to photoacoustic signal detection XX IEEE-SPIE Symposium on Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments, Wilga 2007; Proc. SPIE Vol. 6937

  2006

 • T. Starecki, Programmable virtually zero-noise polarization voltage supply for condenser microphones XVIII IEEE-SPIE Symposium on Photonics, Electronics and Web Engineering, Wilga 2006; Proc. SPIE Vol. 6347
 • T. Starecki, M. Grajda, Programmable filter for photoacoustic experiments XVIII IEEE-SPIE Symposium on Photonics, Electronics and Web Engineering, Wilga 2006; Proc. SPIE Vol. 6347
 • T. Starecki, S. Misiaszek, Low cost programmable pulse generator with very short rise/fall time XVIII IEEE-SPIE Symposium on Photonics, Electronics and Web Engineering, Wilga 2006; Proc. SPIE Vol. 6347
 • K. Opalska, S. Misiaszek, Shaping of steep-edged pulses with controlled width XVIII IEEE-SPIE Symposium on Photonics, Electronics and Web Engineering, Wilga 2006; Proc. SPIE Vol. 6347
 • K. Opalska, S. Misiaszek, SRD-based multistage circuit for shaping picosecond pulses XVIII IEEE-SPIE Symposium on Photonics, Electronics and Web Engineering, Wilga 2006; Proc. SPIE Vol. 6347
 • A. Burd, K. Opalska, Temperature compensation of step recovery diode in fast sampling circuits XVIII IEEE-SPIE Symposium on Photonics, Electronics and Web Engineering, Wilga 2006; Proc. SPIE Vol. 6347
 • P. Wieczorek, Measurement system for thermal drift of propagation time in fast pulse circuits XVIII IEEE-SPIE Symposium on Photonics, Electronics and Web Engineering, Wilga 2006; Proc. SPIE Vol. 6347
 • M. Grajda, Behaviour of Altera FPGA circuits working under non-standard conditions XVIII IEEE-SPIE Symposium on Photonics, Electronics and Web Engineering, Wilga 2006; Proc. SPIE Vol. 6347

  2005

 • T. Borowski, T. Starecki, Photoacoustic instruments calibration method International (SPIE) Congress on Optics and Optoelectronics, Warszawa 2005; Proc. SPIE Vol. 5948, p. 702-709
 • T. Starecki, K. Opalska, A. Burd, S. Misiaszek, M. Ramotowski Analysis of some basic properties of multicavity photoacoustic Helmholtz cells International (SPIE) Congress on Optics and Optoelectronics, Warszawa 2005; Proc. SPIE Vol. 5948, p. 509-517
 • A. Burd, …, M. Grajda, et al. Pi of the sky: search for optical flashes of extragalactic origin International (SPIE) Congress on Optics and Optoelectronics, Warszawa 2005; Proc. SPIE Vol. 5948, p. 469-475
 • A. Burd, …, M. Grajda, et al. Low noise CCD cameras for wide field astronomy XVI IEEE-SPIE Symposium on Photonics, Electronics and Web Engineering, Wilga 2005, Proc. SPIE vol. 6159
 • A. Burd, …, M. Grajda, et al. „Pi of the sky”: robotic search for cosmic flashes XVI IEEE-SPIE Symposium on Photonics, Electronics and Web Engineering, Wilga 2005, Proc. SPIE vol. 6159
 • K. Opalska, S. Misiaszek Shaping of the sampling pulse using step recovery diode XVI IEEE-SPIE Symposium on Photonics, Electronics and Web Engineering, Wilga 2005; Proc. SPIE Vol. 6159, p. 694-697
 • K. Opalska, M. Ramotowski Evaluation of skin-effect distortions in delay lines with PSPICE models XVI IEEE-SPIE Symposium on Photonics, Electronics and Web Engineering, Wilga 2005; Proc. SPIE Vol. 6159, p. 710-713
 • A. Burd, P. Wieczorek Low-cost fast ramp circuit for sampling oscilloscope XVI IEEE-SPIE Symposium on Photonics, Electronics and Web Engineering, Wilga 2005; Proc. SPIE Vol. 6159, p. 689-693
 • M. Grajda, T. Starecki Application of FPGA devices in implementation of random repetitive sampling oscilloscope XVI IEEE-SPIE Symposium on Photonics, Electronics and Web Engineering, Wilga 2005; Proc. SPIE Vol. 6159, p. 684-688
 • P. Wieczorek, A. Burd Precise low-current source for sub-nanosecond pulse measurements XVI IEEE-SPIE Symposium on Photonics, Electronics and Web Engineering, Wilga 2005; Proc. SPIE Vol. 6159, p. 703-709
 • M. Radtke, K. Opalska, T. Starecki Thermal instability of sampling moment in wide-band digitizing oscilloscopes XVI IEEE-SPIE Symposium on Photonics, Electronics and Web Engineering, Wilga 2005; Proc. SPIE Vol. 6159, p. 698-702
 • T. Starecki Some aspects of digital processing of photoacoustic signals XVI IEEE-SPIE Symposium on Photonics, Electronics and Web Engineering, Wilga 2005; Proc. SPIE Vol. 6159, p. 659-664
 • T. Starecki, M. Grajda Low cost miniature data acquisition and control system for photoacoustic experiments XVI IEEE-SPIE Symposium on Photonics, Electronics and Web Engineering, Wilga 2005; Proc. SPIE Vol. 6159, p. 665-672
 • T. Starecki Practical improvements of modelling of photoacoustic Helmholtz cells XVI IEEE-SPIE Symposium on Photonics, Electronics and Web Engineering, Wilga 2005; Proc. SPIE Vol. 6159, p. 653-658
 • M. Grajda Influence of the pulse duty on photoacoustic signal in Helmholtz resonators XVI IEEE-SPIE Symposium on Photonics, Electronics and Web Engineering, Wilga 2005; Proc. SPIE Vol. 6159, p. 673-677

  2004

 • M. Grajda, T. Starecki, W. Zabołotny PC and virtual-instruments-based lab for teaching of electronic circuits XIV IEEE-SPIE Symposium on Electronics for High Energy Physics, Photonics and Web Engineering, Wilga 2004; Proc. SPIE Vol. 5775, p. 451-455
 • A. Burd, M. Grajda, K. Opalska The linearity measurements of the time-base circuit for random repetitive sampling oscilloscope XIV IEEE-SPIE Symposium on Electronics for High Energy Physics, Photonics and Web Engineering, Wilga 2004; Proc. SPIE Vol. 5775, p. 456-461
 • T. Starecki, M. Grajda Implementation of real-time and stroboscope sampling of photoacoustic signals based on CPLD Circuits IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems, PDS’2004, Kraków 2004
 • M. Grajda Pomiar przebiegu zmian prędkości podczas zderzeń pojazdów PAR nr 6/2004
 • A. Burd, …, M. Grajda et al. „Pi of the sky” – automated search for fast optical transients over the whole sky Astronomische Nachrichten 6-8/2004
 • S. Stankiewicz, A. Burd, …, M. Grajda et al. Apparatus to Search for Optical Flashes of Extragalactic Origin Proc. of the Nuclear Science Symposium Conference Record, 2004 IEEE, p. 400-404
 • A. Burd, …, M. Grajda et al. „Pi of the sky” – all-sky, real-time search for fast optical transients New Astronomy http://xxx.lanl.gov/abs/astro-ph/0411456

  2003

 • A. Burd, K. Opalska Generator LC do miernika małych pojemności i indukcyjności II KKE, Koszalin 2003
 • A. Burd, M. Parafiniuk Miernik z generatorem LC do pomiaru małych pojemności i indukcyjności PAR nr 09/2003
 • K. Opalska, M. Radtke, S. Misiaszek Determination of bandwidth for fast sampling circuits Polish-Hungarian-Czech Workshop on Circuit Theory, Signal Processing and Applications, Praga, 09.2003
 • K. Opalska, M. Radtke, S. Misiaszek, A. Burd, M. Ramotowski, T. Starecki Szerokopasmowe układy próbkujące II KKE, Koszalin 2003
 • T. Starecki, A. Burd, S. Misiaszek, K. Opalska, M. Radtke, M. Ramotowski Rzeczywiste parametry fotoakustycznych komór pomiarowych w układzie Helmholtza II KKE, Koszalin 2003

  2002

 • T. Starecki Mikrokontrolery 8051 w praktyce Wydawnictwo BTC, Warszawa 2002
 • S. Misiaszek, A. Burd, K. Opalska, M. Radtke, M. Ramotowski, T. Starecki, K.Zięcina Time Domain Reflectometry Educational Kit for Student Laboratory (Proceedings) International Conference on Signals and Electronic Systems (ICSES) 2002